Γραμμένου Ελένη


Η κ. Ελένη Γραμμένου, είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα Νομικής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο Αστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α.-ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΜΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2007-2008). Ειδικεύεται σε υποθέσεις Τραπεζικού δικαίου, Εμπορικού δικαίου, Εργατικού δικαίου, δικαίου οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ), παρέχοντας νομικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα και εμπορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. Ομιλεί Αγγλικά και Γερμανικά.