Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης


Ο κ. Παναγιώτης Β. Κωνσταντόπουλος, Δικηγόρος, είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1995) και απέκτησε (1996) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (LL. M.) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ (University of Bristol) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά από το 1998. Ειδικεύεται σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου, με έμφαση στο δίκαιο των συμβάσεων, το δίκαιο της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το εμπράγματο δίκαιο και τις μεταβιβάσεις ακινήτων και έχει μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία στους παραπάνω τομείς. Ομιλεί Αγγλικά (άριστα) και Γαλλικά.