Σπήλιος Μούζουλας


Ο κ. Σπήλιος Αντ. Μούζουλας είναι δικηγόρος στον 'Αρειο Πάγο και Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Παρισίων, στο Εμπορικό Δίκαιο. Έχει ειδικευτεί κυρίως στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς. Είναι συγγραφέας νομικών βιβλίων, με αντικείμενο ζητήματα του εμπορικού δικαίου καθώς και μεγάλου αριθμού μελετών, δημοσιευμένων σε νομικά περιοδικά, ελληνικά και αλλοδαπά. Έχει διατελέσει μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών και έχει συντάξει νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα (Ελλάδας και Κύπρου) σχετικά με ζητήματα του δικαίου της κεφαλαιαγοράς. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.