Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας


Η Εταιρία δραστηριοποιείται και στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, παρέχοντας, ενδεικτικά, νομικές υπηρεσίες για:

  • Tην κατοχύρωση εμπορικών σημάτων (ημεδαπών και αλλοδαπών) στην Ελλάδα
  • Διεθνείς και κοινοτικές κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων
  • Την προστασία σημάτων,
  • Την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
  • Την προστασία εφευρέσεων (εργοδοτών και εργαζομένων)
  • Την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υποδειγμάτων χρησιμότητας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων στην Ελλάδα
  • Διεθνείς και κοινοτικές κατοχυρώσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υποδειγμάτων χρησιμότητας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων
  • Την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υποδειγμάτων χρησιμότητας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων