Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών


Η Εταιρία, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ασχολείται και με τους νέους τομείς του δικαίου όπως το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις τηλεπικοινωνίες κλπ. Ενδεικτικά μερικές από τις υποθέσεις, τις οποίες αναλαμβάνουμε σε αυτό τον τομέα, είναι οι ακόλουθες:

  • Συμβάσεις νέας τεχνολογίας (internet, συναλλαγές με αντικείμενο hardware και software)
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Ονομασίες τοποθεσιών στο διαδίκτυο (domain names)
  • Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Συμβάσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών