Φορολογικό Δίκαιο


Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η νομική υποστήριξη σε θέματα που απασχολούν τις ελληνικές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη χωρίς την επεξεργασία αυτών από άποψη φορολογικού δικαίου και πρακτικής, η Εταιρία διαθέτει εξειδίκευση και παρέχει υπηρεσίες και νομικές συμβουλές για την επίλυση φορολογικών θεμάτων. Αναλαμβάνει επίσης:

  • Τον φορολογικό σχεδιασμό (tax planning)
  • Την παροχή συμβουλών σε θέματα φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις στην Ελλάδα
  • Τη σύνταξη εγγράφων γνωμοδοτήσεων για ζητήματα φορολογικού δικαίου
  • Τη σύνταξη ενστάσεων, προσφυγών, ανακοπών, αιτήσεων ακυρώσεως, υπομνημάτων και τη διεξαγωγή δικών για υποθέσεις φορολογικού δικαίου